1. Tijdens de WTC Trappenloop wordt gewerkt met het MyLaps PRO-chip tijdregistratiesysteem:

een tijdregistratiechip die om de enkel gedragen wordt. De organisatie levert deze chip en deze dient u na afloop van de wedstrijd weer in te leveren.

2. Tijdens de WTC Trappenloop worden de volgende categorieën onderscheidden:

a) Jeugd (geboren vanaf 01-01-200? t/m 31-12-2001)

b) Fonds Gehandicaptensportserie (deelnemers met een geestelijke of fysieke beperking)

c) Open (geboren t/m 31-12-2001 )

d) Business Team (alle deelnemers geboren t/m 31-12-2001, maximaal 5 teamleden, snelste 3 teamleden tellen mee voor eindrangschikking)

e) Brandweerserie (geboren t/m 31-12-2000 en deelnemend in brandweeruitrusting conform artikel 3)

3. Ten aanzien van de Brandweerserie geldende onderstaande aanvullende regels

a) U loopt in standaard uitrukkleding: brandweeroverall of combinatie uitrukbroek – uitrukjas. De uitrukkleding dient schoon te zijn en niet af te geven aan wanden en muren / sporen achterlaten

b) U loopt met uitruklaarzen. Deze dienen schoon te zijn: met name de profielzool. Er mag geen zand o.i.d. tussen zitten dat kan losraken tijdens het traplopen

c) U gebruikt schone handschoenen: blushandschoenen of THV-handschoenen. Voorwaarde is dat ze bij het aanraken van wanden en muren niet afgeven / sporen achterlaten

d) U gebruikt standaard adembescherming: ademluchttoestel en gelaatstuk. Tijdens de trappenloop bent u vanaf de start tot na de finish aangekoppeld. Tussentijds loskoppelen leidt automatisch tot diskwalificatie.

e) U bent medisch goedgekeurd als brandweermens en geschikt bevonden om met adembescherming te lopen.

f) Indien gewenst mag er iemand, achter u meelopen ter begeleiding (maximaal één per deelnemer). De begeleider mag de overige deelnemers niet hinderen. Hinderen leidt automatisch tot diskwalificatie van de begeleide deelnemer. In geval van twijfel beslist de organisatie of er sprake was van hinderen.

 

Algemeen reglement voor wedstrijden van de Stichting Start2Finish

 1. Voorinschrijving voor de wedstrijden is sterk aan te bevelen. Voorinschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.
 2. Voor sommige wedstrijden wordt gewerkt met een maximum aantal deelnemers per startserie, er kan dan worden gewerkt met een wachtlijst.
 3. Reeds betaald inschrijfgeld zal niet worden gerestitueerd, hierbij gelden de volgende uitzonderingen:
  1. Indien een atleet zich uiterlijk 6 weken voor de wedstrijddag afmeldt bij de organisatie, wordt het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd met inhouding van € 5,00 voor gemaakte administratieve kosten.
  2. In geval van een blessure kan door de organisatie worden bepaald dat de atleet gratis mag deelnemen aan dezelfde wedstrijd in het volgende jaar, indien de atleet een doktersverklaring kan overleggen. De atleet dient dit dan uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de wedstrijddag te melden aan de organisatie.
 4. Tijdens de wedstrijd dienen deelnemers zich te houden aan de algemene verkeersregels.
 5. Deelname aan de wedstrijden geschiedt op eigen risico.
 6. Het door de organisatie verstrekte startnummer dient duidelijk zichtbaar door de deelnemer gedragen te worden, bij looponderdelen aan de buikzijde en tijdens fietsonderdelen op de rugzijde.
 7. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet houden aan bovengenoemde regels te onthouden van deelname.
 8. De organisatie behoudt zich het recht voor om wedstrijden te wijzigen en/of af te gelasten indien zij zich gezien de omstandigheden genoodzaakt ziet. Inschrijfgeld zal in dit geval niet worden gerestitueerd wanneer er sprake is van overmacht.
 9. Met het accepteren van de regels gaat de deelnemer akkoord met opname in de uitslagenlijst met volledige naam, met het opnemen van het mailadres in de marketingdatabase van Start2Finish voor wedstrijdspecifieke aanbiedingen en aanbiedingen van vergelijkbare evenementen van Start2Finish en met het feit dat er tijdens deelname van het evenement foto’s van de deelnemer worden gemaakt en deze gebruikt worden voor publicatie op de Facebookpagina’s, websites of in de nieuwsbrieven van evenementen van Start2Finish. In lijn met de AVG mag de deelnemer verzoeken tot verwijdering van deze gegevens indien gewenst. Hiervoor kan een bericht worden gestuurd aan info@start-2-finish.nl, welke deze zal afhandelen.
Contact Us

Stuur ons een bericht voor je vragen over onze evenementen. Je krijgt snel bericht.