Reglement voor deelname aan evenementen onder auspiciën van de Stichting Start2Finish

A. Algemeen reglement voor wedstrijden van de Stichting Start2Finish

 1. Voorinschrijving voor de wedstrijden is sterk aan te bevelen. Voorinschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.
 2. Voor sommige wedstrijden wordt gewerkt met een maximum aantal deelnemers per startserie, er kan dan worden gewerkt met een wachtlijst.
 3. Reeds betaald inschrijfgeld zal niet worden gerestitueerd, hierbij gelden de volgende uitzonderingen:
  1. Indien een atleet zich uiterlijk 6 weken voor de wedstrijddag afmeldt bij de organisatie, wordt het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd met inhouding van € 5,00 voor gemaakte administratieve kosten.
  2. In geval van een blessure kan door de organisatie worden bepaald dat de atleet gratis mag deelnemen aan dezelfde wedstrijd in het volgende jaar, indien de atleet een doktersverklaring kan overleggen. De atleet dient dit dan uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de wedstrijddag te melden aan de organisatie.
 4. Tijdens de wedstrijd dienen deelnemers zich te houden aan de algemene verkeersregels.
 5. Deelname aan de wedstrijden geschiedt op eigen risico.
 6. Het door de organisatie verstrekte startnummer dient duidelijk zichtbaar door de deelnemer gedragen te worden, bij looponderdelen aan de buikzijde en tijdens fietsonderdelen op de rugzijde.
 7. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet houden aan bovengenoemde regels te onthouden van deelname.
 8. De organisatie behoudt zich het recht voor om wedstrijden te wijzigen en/of af te gelasten indien zij zich gezien de omstandigheden genoodzaakt ziet. Inschrijfgeld zal in dit geval niet worden gerestitueerd wanneer er sprake is van overmacht.

Prijsuitreiking KidneyRun@Night
Er zullen bij de 1 en de 2 kilometer zowel voor de meisjes als jongens voor de eerste drie finishers prijzen beschikbaar zijn. Bij de 5 kilometer zullen er voor de dames en heren prijzen worden uitgedeeld in de junioren (H/D 12+) en de senioren (H/D 20+) categorie. Bij de 10 kilometer zullen er voor de dames en heren prijzen worden uitgedeeld in de senioren (H/D 16+) en masters (H/D 40+) categorie.

Contact Us

Stuur ons een bericht voor je vragen over onze evenementen. Je krijgt snel bericht.