FAQ

Na het besluit van de overheid om alle evenementen tot 1 juni te verbieden, kan DUIN Triathlon in 2020 geen doorgang vinden. Wat betekent dit voor jou (de atleet) en voor ons (de organisatie)? Je leest het hieronder.

Krijg ik (een deel van) mijn geld terug?

Nee, helaas kunnen we je geen restitutie van inschrijfgeld aanbieden. Hiermee volgen we de lijn van de NTB.

Wij hebben helaas niet de financiële draagkracht om inschrijfgeld te retourneren, ook al zouden we dat graag willen. We hebben een jaar lang en met een vast team aan de organisatie van DUIN Triathlon gewerkt. Personeel en leveranciers zijn al betaald en contracten gesloten. Kortom, de kosten zijn gemaakt en we maken momenteel forse verliezen. We hopen dan ook van harte op je begrip.

Wat gebeurt er met het geld dat jullie reeds hebben ontvangen?

Het geld dat wij uit inschrijvingen hebben ontvangen, hebben wij uitgegeven aan het mogelijk maken van de organisatie. Wij bereiden onze wedstrijden een jaar lang voor – met een vast team van medewerkers – en dat kost geld. Daarnaast vragen we vergunningen aan, sluiten we contracten af en maken we deals met leveranciers. Met een beetje geluk houden we pas in de laatste weken voor een evenement een beetje geld over, maar in die fase zijn we voorlopig nog niet en dat zal dit jaar zeker ook niet gebeuren. Met andere woorden: er blijft geen euro over en we kijken nu vooral naar hoe we met ons verlies moeten omgaan.

Mag ik mijn startbewijs omruilen voor een startbewijs van een van jullie andere wedstrijden?

Helaas is dat niet mogelijk. Door het coronavirus merken we de afgelopen weken een totale stilstand in het aantal inschrijvingen. Daardoor blijven de inkomsten ver achter op de begroting, terwijl de meeste kosten al gemaakt zijn. Het doorschuiven van startbewijzen valt helaas niet binnen ons budget. Daarnaast blijft het voorlopig onduidelijk wat er na 1 juni gebeurt en welke wedstrijden er dan doorgaan. Doorschuiven van inschrijfbewijzen zou de situatie er voor iedereen alleen maar complexer op maken.

Mag ik mijn startbewijs doorschuiven naar volgend jaar?

Nee, je startbewijs doorschuiven naar volgend jaar behoort niet tot de mogelijkheden. Als we dat zouden doen, zou dat betekenen dat veel van onze wedstrijden volgend jaar weliswaar op veel deelnemers kunnen rekenen, maar dat we geen geld hebben om de wedstrijd te organiseren. Daarmee zouden we direct tekenen voor ons eigen faillissement.

Afhankelijk van hoe het wedstrijdseizoen er dit jaar uit gaat zal – en hoeveel wedstrijden er uiteindelijk nog wel doorgaan – overwegen we voor volgend jaar wél een reductie op het inschrijfgeld. We houden je hierover op de hoogte.

Gaan jullie nog andere wedstrijden annuleren?

We houden ons aan de richtlijnen die vanuit het RIVM en de overheid worden opgelegd, die gelden tot 1 juni. Organisatorisch kijken we uiteraard verder, maar op dit moment kan niemand nog voorspellen wat er na die tijd gaat gebeuren en welke maatregelen er dan eventueel (nog) gelden. Helaas kunnen we hier dus niks over zeggen. We blijven achter de schermen doorwerken om later in het seizoen wedstrijden te kunnen realiseren, maar we houden met de verschillende scenario’s rekening.

Contact Us

Stuur ons een bericht voor je vragen over onze evenementen. Je krijgt snel bericht.